Čerpadla

Čerpadla jsou základním prvkem filtračního systému každého zahradního jezírka. Zajišťují recirkulaci filtrované vody, pohání vodní prvky, jako jsou potoky, vodopády, fontány, chrliče a další. V systému zahradního jezírka platí, že objem jezírka by měl být přečerpán přes filtrační jednotku ideálně jednou za dvě hodiny. Výběr vhodného typu čerpadla závisí na řadě charakteristik a je vždy vztažen na konkrétní situaci daného jezírka.

Základní parametry jezírkových čerpadel

Q max. = maximální výkon čerpadla v l/hod nebo v l/min
H max. = maximální dopravní výška v metrech
Příkon = odběr el. energie za hodinu udáván ve watech
Napětí a frekvence = udáváno ve voltech a hertzech

Údaje o výkonu a dopravní výšce jsou vždy udávány na nulovém odporu, tzn. bez tlakových ztrát v potrubí. Pouze u samonasávacích bazénových čerpadel bývá údaj o výkonu udáván v 10 mv.s.. Výpočet tlakových ztrát je poměrně složitý, proto je v praxi nezbytné instalovat rozvody tlakové vody co nejkratší, nejpřímější a ve větších průměrech, aby byly tlakové ztráty co nejvíce eliminovány. Výhodné je použití průtokoměrů.

Typy jezírkových čerpadel

Nízkotlaká

 • nízký příkon
 • vzhledem k příkonu slušný výkon
 • malá dopravní výška
 • instalace suchou i mokrou cestou, vždy pod úrovní hladiny
 • výhodná do gravitačních systémů
 • snesou střední znečištění čerpané vody
 • při vyšších tlakových ztrátách rapidně klesá výkon
Nízkotlaká

Středotlaká

 • vyšší příkon než u nízkotlakých čerpadel
 • vyšší výkon ve vztahu k příkonu
 • vyšší dopravní výška
 • instalace suchou i mokrou cestou, vždy pod úrovní hladiny
 • výhodná do gravitačních i výtlačných systémů
 • snesou střední znečištění čerpané vody
 • vhodná pro pohon potůčků a vodních efektů
Středotlaká

Vysokotlaká (samonasávací)

 • poměrně vysoký příkon
 • velký výkon
 • vysoká dopravní výška
 • instalace pouze suchou cestou většinou pod úroveň hladiny, dle typu i nad hladinou
 • vhodná pro velká jezírka nebo pro pohon vodopádů a vodních efektů
 • nejsou vhodná pro čerpání hodně znečištěné vody
 • nutné použití předfiltrů
Vysokotlaká

Sekvenční

 • nízký příkon
 • vysoký výkon při malé spotřebě energie
 • malá dopravní výška
 • instalace vždy pod úrovní hladiny a vždy na sucho
 • možnost práce v sekvencích, tzn. v různých režimech otáček
 • regulace výkonu, úspora energie
 • náchylné na korozi kovových součástí
Sekvenční

Trubková (ponorná)

 • nízký příkon
 • vysoký výkon
 • přečerpání velkého množství vody na malé vzdálenosti bez převýšení
 • nízká dopravní výška
 • vhodné do gravitačních filtrací a recirkulačních systémů
 • instalace pouze mokrou cestou
Trubková

Trubková (stacionární)

 • nízký příkon
 • vysoký výkon
 • přečerpání velkého množství vody na malé vzdálenosti bez převýšení
 • nízká dopravní výška
 • vhodné do gravitačních filtrací a recirkulačních systémů
 • instalace pouze na sucho, pod úrovní hladiny
Trubková

Regulace čerpadel

 • čerpadla lze v systému regulovat mechanicky nebo elektronicky
 • mechanická regulace je méně vhodná, ale v některých případech jednodušší a praktičtější
 • elektronickou regulaci lze provádět pomocí frekvenčních měničů
 • mění se otáčky čerpadla, tím i jeho příkon a výkon
 • citlivost regulace závisí na hydraulických podmínkách systému a technickému provedení regulátoru
 • ne každé čerpadlo komunikuje se všemi regulátory na trhu
 • optimalizace systému je velice důležitá, zejména s ohledem na provozní náklady
Regulace

Instalace čerpadla v systému

 • čerpadla se v jezírkových filtračních systémech nejčastěji instalují suchou nebo mokrou cestou
 • vždy však ve filtrační nebo čerpadlové šachtě, příp. komoře filtrace, která je pro čerpadlo určená
 • instalace přímo do jezírka je také možná, ale není to profesionální instalace a dále se jí nebudeme zabývat
 • dle typu čerpadla se dají čerpadla instalovat nad nebo pod úrovní hladiny
 • čerpadlo by mělo být instalováno na přístupném místě
 • vždy s možností snadné údržby
 • čerpadlo by mělo být instalováno na antivibrační podložce a ve fixované pozici
 • ideální je za čerpadlo instalovat průtokoměr, víme přesně, jak je čerpadlo výkonné
Instalace
Instalace

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map