Filtrační materiály

Při koupi nebo stavbě biologického filtru se v první řadě zajímejte o filtrační materiály, které jsou použité jako náplně do filtrace. Zejména o to, jaký mají povrch na jednotku objemu a v jakém pořadí jsou ve filtraci řazeny. Platí jednoduché pravidlo: čím větší povrch materiálu, tím větší plocha pro usídlení bakterií a tím vyšší výkon filtrace.

S povrchem filtračních materiálů úzce souvisí objem biologického filtru. Výrobci filtrací se snaží objem filtrací neustále zmenšovat, v závislosti na povrchu nově vyvíjených filtračních materiálů. Tato snaha má samozřejmě svoje hranice a v podstatě stále platí, že objem biologické filtrace klasické „komorové“ konstrukce by při budování zahradního jezírka neměl klesnout pod 5% jeho objemu, při použití kvalitního předfiltru a pod 10% bez použití předfiltru.

U jezírek s intenzivním chovem Koi nebo konzumních ryb, jako jsou pstruzi a jeseteři, by objem biologické filtrace neměl klesnout pod 20 % objemu jezírka se zařazeným předfiltrem a pod 30% bez předfiltru. Za intenzivní chov se dá považovat nádrž se zarybněním od 5 -10 Kg ryb/m3, v závislosti na druhové skladbě obsádky a intenzitě krmení.

Charakteristika filtračních materiálů

 • Filtrační materiály jsou ve filtraci hlavně proto, aby nitrifikační bakterie měly vhodný a co největší povrch k osídlení.
 • Řada filtračních materiálů působí ve filtraci také mechanicky, v zadržování rozptýlených částic z filtrované vody.
 • Základním parametrem při výběru filtračního materiálu je jestli je tzv.“bacteria friendly“, což znamená jak ochotně a rychle jej bakterie osidlují. Existují totiž typy filtračních materiálů, zejména z plastů, které nejsou uspokojivě osídleny ani řadu měsíců po spuštění systému.
 • Nejlépe bakterie osidlují přirozené (přírodní) materiály např. pěnové sklo (Crystal-Bio), z plastů jsou to zejména filtrační materiály vyrobené speciálně pro tyto účely, z plastů s potravinářským atestem, např. Kaldnes, Hellex apod.
 • Důležitým parametrem při výběru filtračního materiálu je také jeho životnost, čistitelnost, manipulace s ním a možná výměna vyžilého filtračního materiálu za nový.
 • Filtrační materiály bývají nejčastěji vyrobeny z plastu, polyuretanu, keramiky, pěnového skla, kvalitní vysokopecní strusky apod.
 • Většinou se jedná o segmenty různé velikosti, které jsou ve filtraci uloženy buď volně, nebo v pytlích, přepravkách atd., dle typu filtrace. Mají také podobu kartáčů a filtračních rohoží o různých velikostech, sílách a hrubostech.

Existují ještě filtrační materiály, které ve filtrační jednotce slouží k pohlcování nebezpečných látek, jako jsou těžké kovy, zbytky léčiv a NH3+(amoniak) či PO4-(fosforečnany). Tyto materiály se do filtrace vkládají jen v případě potřeby, např. po ukončení léčby ryb nebo při nenadálém zvýšení obsahu amoniaku či fosforečnanů. Jelikož tyto materiály výše zmíněné látky do sebe absorbují, mají omezenou filtrační schopnost a musí se častěji měnit.

Nejpoužívanější typy filtračních materiálů

Filtrační kartáče

 • Používají se v první komoře filtrace na zachycení nejhrubších nečistot.
 • Existují v několika délkách a průměrech a kvalitě vláken.
 • Kvalitnější kartáče mají vřetena vyrobena z nerezového drátu.
 • Povrch 160m2/m3 filtračního materiálu - životnost závisí na kvalitě, většinou 5-10 let.
Typy biologických filtrací

Bioakvacit

 • Nejpoužívanější filtrační materiál, speciálně vyroben pro vodní prostředí.
 • Dodáván v různých formátech nejčastěji 200 x 10 x 100cm.
 • Vyroben z polyurethanu.
 • Ve formě rohoží, T profilů nebo kostek.
 • K dispozici jsou čtyři úrovně hrubosti respektive pórovitosti.
 • Vynikající mechanická i biologická schopnost čištění.
 • Povrch 2000 – 2450 m2/m3 filtračního materiálu.
 • Životnost, dle zatížení min. životnost cca 5 let.
Bioakvacit
Bioakvacit

Plastové špony (endless ribbon)

 • Jeden z nejlevnějších filtračních materiálů.
 • Přímo vyráběn nebo jej lze získat jako meziprodukt při obrábění plastů.
 • Dodáván volně ložený v big bagu nebo ve standardizovaných filtračních pytlích.
 • Horší mechanická filtrační schopnost.
 • Povrch 270 – 300 m2/m3 filtračního materiálu.
 • Životnost, neomezená.
Plastové špony

Matala

 • Vyroben z recyklovaných plastů.
 • V podobě rohoží.
 • Čtyři stupně hrubosti materiálu.
 • Specifická struktura pro snadné osídlení bakteriemi.
 • Lehce čistitelná.
 • Povrch kolem 500m2/m3 filtračního materiálu.
 • Životnost, min 10 let.
Matala

Japonská rohož

 • Vyrobena z recyklovaných plastických látek,
 • v podobě rohoží,
 • specifická struktura pro snadné a rychlé osídlení bakteriemi,
 • hůře se čistí a zbavuje kalů,
 • povrch 531m2/m3 filtračního materiálu,
 • časem se rozpadá, životnost několik let.
Japonská rohož

Bio rings (a podobné plastové segmenty)

 • Vyrobeny z plastů s potravinářským atestem,
 • vynikající osídlení nitrifikačními bakteriemi,
 • dodávány volně ložené v big bagu nebo ve filtračních pytlích,
 • různé velikosti,
 • snadná čistitelnost,
 • povrch 350 – 650 m2/m3 dle konkrétního filtračního materiálu,
 • životnost, neomezená.
Bio rings

Kaldnes (a další moving bed media)

 • Vyrobeny z plovoucích atestovaných plastů,
 • velký povrch pro bakterie,
 • plovoucí, vhodné do filtrací s pohyblivým ložem,
 • různé velikosti a povrchy dle potřeby,
 • dodávány volně ložené v několika velikostech balení,
 • povrch 250-850 m2/m3 dle konkrétního filtračního materiálu,
 • vysoká až neomezená životnost.
Kaldnes

Beads (media do Bead filtrací)

 • PE, PP nebo PVC granulát.
 • Mimořádný povrch pro bakterie.
 • Vhodný pouze do Bead filtrů.
 • Dodávaný ve velkoobchodním balení 25Kg.
 • Lehce čistitelný.
 • Povrch 1150- 1200m2/m3.
 • Životnost velmi vysoká až neomezená.
Beads

Keramické válečky (Siporax)

 • Vynikající porézní médium.
 • Vysoký filtrační povrch.
 • Bakteria friendly.
 • Časem dochází k zalepování pórů biofirem.
 • Časem křehne .
 • Dodává se volně ložený v několika typech obchodních obalů.
 • Hůře se čist.
 • Vysoká cena.
 • Povrch 3400m2/m3 filtračního materiálu.
 • Životnost min. 10 let.
Keramické válečky

Pěnové sklo (Crystal-Bio)

 • Přírodní filtrační materiál, porézní struktura.
 • Vysoký povrch pro bakterie .
 • Bakteria friendly.
 • Dodává se v balení typu big bag cca 1m3.
 • Horší manipulace, velký odrol, prašnost.
 • Horší čistitelnost.
 • Po spuštění systému dochází k vyplavování odrolu do systémů, trpí mech součásti technologie.
 • Ve filtračním systému plave, je nutné s tím počítat při konstrukci filtru.
 • Nízká cena.
 • Povrch dle výrobce až cca 2500 m2/m3 filtračního materiálu.
 • Životnost několik le.
Pěnové sklo

Aktivní uhlí, Zeolit, Patrony poutající PO4-

 • Aktivní uhlí dokáže díky velkému aktivnímu povrchu a svým specifickým schopnostem poutat z vody těžké kovy, zbytky léčiv, chlór ale i amonné soli.
 • Zeolit je vynikající filtrační médium sopečného původu, který dokáže absorbovat velké množství zejména amonných solí, což lze využít v systémech, kde ještě není zaběhnutý filtrační systém a neprobíhá zde nitrifikace.
 • Patrony poutající fosforečnany lze ve filtraci využít, pokud jsou v systému problémy s jejich nadbytkem a dochází k nadměrné tvorbě řas či zákalů vody. Patrony mají schopnost chemickou cestou pomocí síranu železitého fosforečnany z vody vysrážet.
Aktivní uhlí
Zeolit
Patrony

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map