Hrubá stavba jezírka

Kvalitně provedená hrubá stavba jezírka je základním předpokladem k úspěšné realizaci. Hrubá stavba vyžaduje odborné znalosti a praktické zkušenosti. Nejdůležitější kroky stavebních prací jsou shrnuty v následujících bodech.

Výkopové práce jezírka

 • před započetím výkopu jezírka je nutné přesně vyznačit jeho tvar
 • výkop je možné provést pomocí mechanizace nebo ručně
 • samotnému výkopu předchází skrývka ornice
 • vykopanou zeminu lze použít na modelaci terénu nebo je odvezena
 • výkop jezírka se musí před pokládkou folie precizně vyhladit a odstranit ostré předměty
 • je možné dno před pokládkou vypískovat nebo pokrýt vrstvou lomového prachu

Instalace spodní guly a přívodního potrubí

 • do nejnižšího bodu jezírka se instaluje odtoková gula
 • od guly vede přívodní potrubí nejčastěji DN 110mm do prostoru filtrační šachty
 • potrubí je nutné vést co nejkratší a nejpřímější cestou, ideálně bez použití kolen
 • instaluje se taktéž potrubí od skimmerů, které je rovněž zaústěno ve filtrační šachtě
 • také se instaluje vedení vzduchu ke vzduchovacím gulám, případně odpadové potrubí
 • není na škodu veškeré rozvody izolovat
 • před zasypáním vedení je nutné provést tlakovou zkoušku a zkoušku těsnosti

Stavební práce jezírka a výstavba filtrační šachty

 • pro vyzdívku jezírka a filtrační šachty se nejčastěji používají betonové tvarovky, tzv. ztracené bednění, nejčastěji šířky 25-50cm, dle konkrétních podmínek dané stavby
 • tvarovky se vyplňují betonovou směsí, nejlépe C25/30 XC3, která je mrazuvzdorná a zaručuje optimální vlastnosti betonové konstrukce
 • jako výztuž se používá ocel R 10-12 a ocelové sítě B 500B
 • pro všechny betonové konstrukce by měla být vypracována projektová dokumentace, včetně statického výpočtu
 • v dokumentaci by měly být zakresleny detaily všech prostupů inženýrských sítí
 • v případě výskytu spodní vody je lepší filtrační šachtu izolovat proti tlakové vodě a zhotovit drenážní šachtu
 • v této fázi výstavby jezírka také probíhá elektroinstalace, instalace rozvodů topných systémů apod.

Hydroizolace jezírka, pokládka folie

 • před pokládkou izolační folie musí být podklad perfektně vyčištěn a dokonale připraven
 • pro mechanickou ochranu folie se pokládá ochranná vrstva z geotextilie o síle 300-800g/cm2
 • před samotnou pokládkou folie se geotextilie dokonale zbaví všech nečistot a vyříznou se otvory v místech budoucích prostupů
 • hydroizolační folie se pokládá v celku nebo se svařuje či lepí přímo ve výkopu
 • lepší je folii pokládat po částech přímo ve výkopu, nedochází tak k výskytu nevzhledných přehybů a folii se nesnižuje životnost
 • možností izolace jezírka je použití speciální hydroizolační stěrky nebo tekuté folie
 • u svařovaných folii se provádí kontrola a zálivka svarů
 • nejčastěji používané folie jsou vyrobeny z PVC,PE a EPDM, o síle 1-2,5mm
 • každá z těchto folií má svoje přednosti a nelze jednoznačně říci, která je nejlepší

Prohlédněte si galerii stavebních prací při výstavbě jezírek, které jsme realizovali

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map