Mechanická filtrace

Slouží především k zachycení nejhrubších nečistot jako jsou listy, zbytky krmiv, výkaly ryb a ostatní organické či anorganické částice. Účinná mechanická filtrace organických zbytků v systému je velmi důležitá, protože tyto zbytky jsou nositeli živin (N a P látek), které musí odbourat biologická část filtrace.

Nejlepší je, pokud jsou tyto zbytky co nejrychleji odstraněny, aby se živiny nemohly do systému dále uvolňovat. Nadbytek živin je totiž jednou z hlavních příčin růstu nepříjemných vláknitých řas a dalších problémů s kvalitou vody v jezírku.

Použitím mechanickýchpředfiltrů značně odlehčíte biologickým filtrům, které nemusí být tak objemné. Zároveň prodloužíte interval jejich údržby. Mezi nejpoužívanější mechanické filtrace patří následující typy:

Bubnový filtr

 • V současné době asi nejúčinnější mechanický filtr, který trh nabízí.
 • Principem bubnového filtru je průchod vody přes jemné nerezové nebo plastové mikrosíto na němž se zachycují rozptýlené částice o nejčastěji velikosti 40, 60 nebo 80 micronů.
 • Mikrosíto je napnuto na rotačním bubnu (válci), který je uložen na ložiskách na těle filtrace. Tělo filtrace tvoří zároveň nátokovou a výtokovou komoru. Nad válcem jsou umístěny oplachovací trysky. Filtrace bývá vybavena odtokovým potrubím na nečistoty, motorem a pohonem pohánějící buben, oplachovým čerpadlem, řídící jednotkou pohonu a oplachu, sondami komunikující s řídící jednotkou, někdy ochranným krytem válce proti ostřiku okolí a víkem.
 • Voda přitékající potrubím od gul a skimmerů vteče do mikrosítového válce zde se zachytí mechanické nečistoty a voda přes síto odtéká dále do systému.
 • Sondy hlídají úroveň hladiny v odtokové komoře, je li- síto ucpané, spustí řídící jednotka proces oplachu, kdy se filtr pomocí tlakové vody z trysek a otáčení očistí. Nečistoty odtečou odkalovacím potrubím do odpadu.
 • Proces čištění (délka, intenzita) je u kvalitních filtrací programovatelný.
 • Bubnový filtr lze do systému filtrace instalovat jak gravitačně (samotíž), tak výtlačným (čerpadlovým) způsobem.
 • Není bez zajímavosti, že bubnový filtr je český vynález, který je chráněn patentem. V ČR existuje několik výrobců špičkových bubnových filtrací, které jsou využívány v průmyslu a v čistírnách odpadních vod. Na poptávku jezírkářů zatím naši výrobci bohužel nezareagovali.
Bubnový filter
Bubnový filter
Bubnový filter

Štěrbinový filtr

 • Štěrbinový filtr je jednoduché zařízení sloužící k oddělení rozptýlených mechanických částic od velikosti 200 nebo 300 micronů.
 • Pomocí speciálního spádového síta, které je tvořeno profily tzv. triangl průřezu voda volně protékající filtrem přes síto propadá, ale neztéká po něm. Na sítě se pak zachycují mechanické nečistoty.
 • Filtr je tvořen tělem filtru, skládající se z nátokové komory, uložení pro síto, síta, výtokové komory a mechanismu, který zajišťuje optimální průtok vody přes síto.
 • Tento mechanismus rozhoduje o činnosti a hlavně účinnosti štěrbinového filtru. U mnohých výrobků bývá tento mechanismus značně nedokonalý a bývá zdrojem problémů. U kvalitních štěrbinových filtrů lze tento mechanismus seřídit dle výkonu čerpadel a dalších okolností do bezchybného chodu.
 • Štěrbinové filtry se mohou instalovat jak gravitačním, tak výtlačným způsobem zapojení.
Štěrbinový filter
Štěrbinový filter
Štěrbinový filter

Vortex (hydrocyklón)

 • Vortex či hydrocyklón, je zařízení, pracující na principu odstředivé síly, rychlosti proudění a gravitace.
 • Vždy jde kruhovou nádobu, kam je voda přiváděna po stěně nádrže, zde se roztočí a vznikne vodní vír. Odstředivá síla, různá rychlost proudění ve středu a po obvodu nádrže a gravitace způsobí usazování nečistot na dně vortexu.
 • Vortex je účinný, pokud je do něj voda přiváděna optimální rychlostí a v optimálním množství. Důležitý je i průměr vortexu. Pokud je voda do vortexu o malém průměru přiváděna vysokou rychlostí a ve velkém množství (čerpadlem) jeho účinnost je minimální.
 • Ideální je vortex instalovat v gravitačním zapojení, kde je voda do vortexu přiváděna volným tokem (samotíží). Dochází k daleko lepší sedimentaci rozptýlených částic.
 • Ve srovnání se štěrbinovými či bubnovými filtry má vortex daleko nižší účinnost.
 • Na trhu jsou k dispozici jednotlivé vortexové moduly nebo je vortex integrovaný přímo ve filtrační jednotce.
Vortex
Vortex
Vortex

Sedimentační komora

 • Je nejjednodušším typem mechanické filtrace, je uzpůsobena tak, aby v ní docházelo k co možná největší sedimentaci nečistot.
 • Sedimentaci unášených částic ovlivňuje stejně jako u vortexu rychlost proudění, množství přiváděné vody a velikost komory.
 • Do sedimentačních komor se přidávají filtrační materiály, které pomáhají zachycování rozptýlených částí, nejčastěji filtrační kartáče nebo voštiny v podobě včelích pláství.
 • Sedimentační komory jsou nejméně účinné, dochází v nich k uvolňování živin ze zadržených částic zpět do systému. Jsou také obtížněji čistitelné.
Sedimentační komora
Sedimentační komora
Sedimentační komora

Další možnosti mechanické filtrace

 • Existují filtrace, pracují na principu průchodu vody přes jemnou buničinu, tkaninu nebo jemné kartušové náplně.
 • Výhodou je, že dokážou z vody efektivně odfiltrovat nejjemnější částice.
 • Nevýhodou je cena filtračního materiálu, který se musí často měnit a doplňovat. Některé z těchto filtrací nelze instalovat v gravitačním zapojení, což je značná nevýhoda.
Mechanická filtrace
Mechanická filtrace
Mechanická filtrace

Prohlédněte si galerii mechanických předfiltrů, které jsme instalovali.

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map