Návrh jezírka

Před zahájením stavby jezírka, je nejdůležitější se rozhodnout, za jakým účelem bude jezírko budováno. Poté je třeba navrhnout jeho tvar, velikost, profil a umístění v zahradě. Pokud si nejste jisti, využijte služeb zahradního architekta nebo realizační firmy.

Jaký typ jezírka budovat?

 • okrasné jezírko, plnící funkci vodního prvku v zahradě.
 • jezírko pro pěstování vodních rostlin
 • jezírko pro chov ryb
 • koupací jezírko
 • okrasnou zásobní nádrž na vodu

Umístění jezírka

 • ideální je, umístit jezírko v blízkosti domu, terasy či pergoly
 • nejlepší je, pokud je jezírko v polostínu a slunce na jezírko přímo svítí max. 6hodin denně
 • vyvarujte se umisťovat jezírko do blízkosti vzrostlých, listnatých nebo jehličnatých, opadavých stromů
 • pokud nemusíte, neumisťujte jezírko pod svah, kde hrozí v případě prudkých dešťů nebezpečí splachů nečistot z okolí jezírka
 • jezírko by mělo nenásilně zapadnout do zahrady a mělo by tvořit její dominantu

Tvar jezírka

 • fantazii se meze nekladou, tvar jezírka zvolte tak, aby se Vám co nejvíce líbil
 • přírodní jezírka bývají různých oblých tvarů se zátokami a mělčinami
 • pokud do jezírka ústí potůček, mělo by být jezírko v tomto místě nejužší a tvořit přirozený vtok vodoteče do nádrže tak, jak je to v přírodě
 • naopak vodopád by měl být nad hlubší částí jezírka
 • nejhezčí jezírka mají oblé pozvolné linie s nenásilnými přechody
 • u koupacích jezírek nebo jezírek pro Koi mohou mít jezírka pravidelné geometrické tvary a čisté linie, které korespondují s architekturou domu a zahrady
 • vždy je lepší, tvar jezírka posuzovat na základě studie nebo projektu celé zahrady

Velikost a profil jezírka

 • velikost jezírka je individuální záležitost, je závislá na přáních a možnostech investora
 • minimální velikost jezírka pro Koi kapry se pohybuje okolo 10m3
 • koupací jezírko by nemělo být menší než 30m3
 • profil nebo průřez jezírka se liší v závislosti na jeho způsobu využití
 • okrasná jezírka a jezírka pro pěstování rostlin mají terasovité dno, v závislosti na pěstební hloubce vodních a bahenních rostlin
 • jezírka pro Koi kapry se nejčastěji budují s kolmými stěnami a s vyspádovaným dnem, vytváření mělčin je diskutabilní, převažují nevýhody
 • koupací jezírka se budují s kolmými stěnami a vyspádovaným dnem koupací části a s rozsáhlejšími mělčinami a klidovými zónami
 • obecně platí, že čím je jezírko větší, tím je stabilnější a méně náchylné na výkyvy kvality vody

Jaké bude Vaše jezírko? Pro inspiraci nahlédněte do galerie jezírek, které jsme realizovali

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map