Okrasná jezírka

Okrasná zahradní jezírka jsou v zahradách nejčastěji budované vodní plochy. Zvolit můžete mělké jezírko pouze pro pěstování vodních a bahenních rostlin nebo větší nádrž s chovem nenáročných druhů okrasných ryb a obojživelníků. Často jde pouze o estetický vodní prvek v zahradě, který podtrhuje její rozmanitost. Okrasné jezírko lze doplnit potůčkem, malým vodopádem či vodotryskem. Na tato jezírka nebývají obvykle kladeny vyšší nároky. Zkrátka, jde o to, mít vodu na zahradě.

Okrasné jezírko pro pěstování vodních rostlin a leknínů

 • jde o mělké nádrže s terasovitým profilem dna, jednotlivé terasy odrážejí pěstební hloubky vodních a bahenních rostlin, které uživatel hodlá v jezírku pěstovat
 • jezírka nebývají hlubší než 1m, což je mimo jiné maximální hloubka pro úspěšné pěstování většiny druhů leknínů
 • tato jezírka žijí svým životem, nebývají vybavena žádnou technologií
 • jde jen o to, jezírko vhodně zakomponovat do zahrady
 • kvalita vody se mění v závislosti na ročním období, u těchto jezírek není rozhodujícím parametrem

Okrasné jezírko s chovem ryb bez filtrace

 • tento typ jezírek je již o něco náročnější jak na výstavbu, tak na provoz a údržbu
 • v jezírku jsou přítomny okrasné ryby, které vyžadují určité životní podmínky
 • v jezírku by měla být vytvořena hlubší část s hloubkou min. 150 cm, aby ryby bez úhony přečkaly zimní období a v létě se voda příliš nepřehřívala, tato část by měla zaujímat nejméně 30% plochy jezírka
 • v jezírku bez filtrace bude pochopitelně proměnlivá kvalita vody, v závislosti na velikosti nádrže, ročním období, množství chovaných ryb a intenzitě přikrmování
 • čím větší jezírko bude, tím bude stabilnější
 • minimální objem jezírka s chovem ryb bez filtrace by neměl klesnout pod 10m3
 • chovat se zde mohou pouze méně náročné druhy okrasných ryb, jako je zlatý karas, zlatý a modrý lín, karas shubunkin nebo běžné druhy ryb chovaných v rybnících
 • v případě větších nádrží s odpovídající kvalitou vody, je možné chovat v menším počtu i Koi kapry, nejlépe odolné linie z českých chovů
 • příbřežní partie bývají osázeny hustou vodní vegetací
 • jezírko je dobré vylepšit potokem nebo vodopádem, který vodu okysličí a esteticky jezírko zvýrazní
 • pro pohon těchto efektů nabízíme řadu vhodných čerpadel s jednoduchou instalací a bezproblémovým provozem

Okrasné jezírko s chovem ryb s filtrací

 • okrasná jezírka s chovem ryb a s využitím filtrační technologie, jsou dalším stupněm okrasných nádrží
 • i zde platí to, co u jezírek bez filtrace, s tím rozdílem, že jsou instalovány filtrační technologie, které by měly zajistit vysokou kvalitu vody
 • v těchto nádržích se nepočítá s intenzivním chovem Koi kaprů, proto nemusí být filtrační technologie dimenzovány tak přísně jako u chovných (Koi) jezírek
 • při výstavbě těchto nádrží se však vždy poraďte s profesionály

Inspirujte se v galerii okrasných jezírek, které jsme vybudovali

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map