Údržba zahradních jezírek

Pokud chcete, aby Vaše zahradní jezírko plnilo ty funkce, pro které jste jej budovali a aby Vaši Koi kapři a ostatní ryby v jezírku bez problémů prosperovali, věnujte pravidelné údržbě jezírka náležitou pozornost.

Péče o jezírko během roku

Jaro

 • pokud se teplota vody v jezírku trvale pohybuje nad 7 ◦C, zprovozněte filtrační systém
 • zkontrolujte všechny součásti systému, jestli se přes zimu nepoškodily
 • nic nezkazíte, když v UV lampách vyměníte zářivky
 • při teplotách vody nad 12 oC aktivujte systém jezírka bakteriální biokulturou
 • při bakteriální aktivaci jezírka vypněte na 3-5 dní UV lampy
 • ostříhejte uschlé části vodních rostlin
 • v případě potřeby použijte jezírkový vysavač k odstranění „zimního“ sedimentu
 • pozorně sledujte chování ryb v jezírku, opatrně začněte krmit speciálními jarními krmivy, přidávejte vitaminy, případně probiotika
 • pro Koi kapry je jaro a předjaří nejobtížnější období v roce, sledujte je každý den, v případě změn v chování, příjmu potravy nebo při příznacích onemocnění není liknavost na místě.
 • tak jako v průběhu celého roku pravidelně kontrolujte základní fyz. chem. parametry

Léto

 • v dobře fungujícím jezírku je v plné sezoně údržba prakticky minimální
 • pravidelně odkalujte filtrační systém
 • v jezírkách s chovem Koi a náročnějšími druhy ryb pravidelně sledujte základní fyz.chem. ukazetele, zejména pH,KH,NO2,NH3 a O2
 • se zvyšující se teplotou mohou dělat v jezírku problémy vláknité řasy, již v zárodcích jejich růstu použijte šetrné algicidní přípravky
 • nezapomeňte doplňovat odpar a měnit vodu, ideální je proměnit 10% objemu jezírka za týden, eliminujete tak řadu potenciálních problémů s kvalitou vody a zdravotním stavem ryb
 • krmte již plnou krmnou dávku, Koi kaprům můžete zpestřit jídelníček larvami bource morušového, krevetkami nebo rozkrájeným pomerančem
 • průběžně doplňujte bakteriální kultury

Podzim

 • v září a říjnu platí pro údržbu jezírka podobná pravidla jako v létě
 • koncem října a v průběhu listopadu situaci v jezírku nejvíce komplikuje spad
 • listí, pokud je to možné, použijte proti listí speciální síť
 • při poklesu teploty vody pod 7oC vypněte filtrační systém
 • kompletně jej vyčistěte a zazimujte, je nutné celý systém dokonale odvodnit, aby nedošlo k poškození technologie mrazem
 • pokud je filtrace uložena v šachtě, šachtu zakryjte, příp. zateplete, zamezíte tak vstupu studeného vzduchu do šachty, čímž podstatně eliminujete případné škody
 • jezírko nechte v klidu zchladnout
 • v průběhu podzimu postupně snižujte krmné dávky, krmte speciální podzimní a zimní krmiva
 • v jezírkách, kde je instalován topný systém, je situace poněkud jiná,sezona je zde prodloužena a ryby stále aktivní
 • ideální je, topení v jezírku podpořit v tomto období zakrytím hladiny, tepelné ztráty se tak výrazně sníží

Zima

 • zazimované jezírko nechte v klidu, pouze občas zkontrolujte chované ryby
 • před příchodem mrazů instalujte do mělčiny nebo cca 40cm pod hladinou vzduchovací element a zapněte vzduchování
 • vytvoříte tak nezámrzný prostor, kde může docházet k výměnám plynů
 • další možností je použít topné těleso, které led rozpaří
 • v dlouhotrvajících krutých mrazech tato zařízení pro jistotu občas kontrolujte, mohlo by dojít k zamrznutí kondenzátu ve vedení vzduchování nebo k zamrznutí tělesa do ledu. V případě zamrznutých rozvodů vzduchu hrozí poškození kompresoru
 • v jezírkách bez ryb tyto starosti odpadají
 • v jezírkách s chovem Koi kaprů, kde je instalován topný systém a filtrační technologie běží celou zimu, je potřeba neustále sledovat teplotu vody a zabránit poklesu teploty pod 4oC
 • situaci pomůžete instalací ochranného krytu jezírka z polykarbonátu a izolaci filtrační šachty včetně vedení
 • není od věci instalovat do filtrační šachty mobilní topné těleso
 • ideální je systém doplnit o záložní zdroj, protože při případném výpadku proudu může být technologie velmi rychle poškozena mrazem
 • v závislosti na teplotě vody ve vytápěných jezírkách můžete kapry přikrmovat i přes zimu

Potřebuje Vaše jezírko pravidelnou údržbu? Nemáte na ni čas a nechcete se jí zabývat?

Kontaktujte nás, zajistíme celoroční údržbu Vašeho jezírka, včetně servisu a údržby filtrační technologie.

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map