UV systémy

UV, přesněji však UV-C záření o vlnové délce 253,7 nm, je pomocí UV lamp v zahradních jezírkách využíváno k likvidaci jednobuněčných řas, které tvoří v jezírkách zelené nebo hnědé zákaly vody, částečně také k desinfekci. Jezírková voda je při průchodu UV lampou ozářena. Pokud je UV lampa správně instalována a výkonově odpovídá, dojde při ozáření k narušení DNA zmíněných organismů. Tím se zabrání jejich dalšímu množení. Voda zůstává průzračná.

Základní parametry při práci s UV lampami

 • Výkon, udáván nejčastěji ve watech, na 1m3 kubatury jezírka je potřeba l2-5W, dle zatížení systému (zarybnění atd.) a polohy v zahradě (slunce, stín).
 • Průtok v l/hod, u průtočných systémů je limitujícím faktorem průtok UV lampou u ponorných množství vody, které prochází UV komorou.
 • Svítivost neboli životnost výbojky je doba, po kterou má výbojka deklarovaný výkon, většinou se pohybuje mezi 6000-9000 hod u amalgámových výbojek je až dvojnásobná.
 • Turbidita neboli zákal vody v systému je důležitá pro správnou funkci UV lampy, čím je turbidita nižší (voda je čistější), tím je UV lampa účinnější.

Typy jezírkových UV lamp

Průtočné

 • voda prochází tělem lampy
 • existují dva typy instalace, buď se lampa instaluje za čerpadlo na výtlačné potrubí nebo je lampa instalována na vstupní potrubí od gul a skimmerů
 • nevýhodou obou instalací jsou tlakové ztráty v potrubí
 • náročnější na instalaci a obsluhu oproti ponorným lampám
 • zatím nejpoužívanější typ UV lamp
 • kvalitní UV lampy jsou vybaveny odrazovou plochou v těle lampy, což zvyšuje její účinnost
Průtočné
Průtočné
Průtočné

Ponorné

 • UV lampa je instalována v UV reaktoru, UV komoře filtrace, apod.
 • voda ji obtéká, je ozařováno větší množství vody
 • vysoká účinnost, voda proudí kolem lampy pomaleji, bez vlivu kavitace, ke které v průtočných lampách dochází
 • jednoduchost instalace a obsluhy
 • vyšší účinnost
 • nulové tlakové ztráty
 • jednoduché posílení systému v případě potřeby, pouhým přidáním zářiče bez zásahu do vedení
Ponorné
Ponorné

Vícestupňové průtočné nebo ponorné sestavy

 • výkonné sestavy průtočných nebo ponorných lamp
 • pro velké vodní plochy
 • do extrémně zatížených systémů
 • bývají opatřeny řídící jednotkou a monitoringem
 • lze postavit na míru Vašeho jezírka
Vícestupňové
Vícestupňové

Ozonizéry

Ozon O3 je plyn modré barvy, který se v aquakultuře a v zahradních jezírkách využívá zejména k odstranění jemných koloidních látek (microfluktuaci) a oxidaci dusitanů, čímž značně pomáhá biologické filtraci. Hlavní využití však nachází v eliminaci a deaktivaci řady patogenních virů, bakterií, nálevníků a plísní.

Výroba ozonu

Většina dostupných zařízení na trhu pracuje buď na principu výroby ozonu pomocí tzv. koronového výboje nebo pomocí UV záření o vlnové délce 140-190nm. Technicky vyspělejší ozonizátory používají k výrobě ozonu (jako tzv. feed gas) přímo čistý kyslík na místo tzv. vysušeného vzduchu. Tato zařízení jsou daleko efektivnější, ať už využívají k výrobě ozonu koronový výboj nebo UV záření.

Existuje mnoho systémů, jak převést vyrobený ozon do vody, jsou to zejména jemnobublinkové difuzory, vstřikovače, stykače, statické směšovače a další. Právě způsob přenosu ozonu do vody je rozhodujícím faktorem účinnosti ozonizace.

Je třeba mít na mysli, že v systému, kde se nachází ozonizér by mělo být instalováno zařízení, které dokáže odstranit zbytkový ozon, některé typy ozonizerů je mají integrováno přímo v jednotce ozonizéru. Pokud by tomu tak nebylo, trpěly by všechny materiály v systému díky zvýšené oxidaci. Zejména se nedoporučuje při instalaci ozonizéru používat materiály na bázi PVC, polykarbonátu nebo pozinkované oceli. Ideální je nerezová ocel a jako těsnění ventilů a šoupat se doporučuje zásadně teflon.

Dalším rizikem je poškození ryb ozonem. Rozklad ozonu na kyslík je ve vodě ovlivňován hodnotou tzv. redox. potenciálu (OPR), což je oxidačně redukční potenciál vody. Pokud je vyšší než 400 mV, je zbytkový ozon pro ryby toxický.

Při instalaci ozonizéru by měl být v každém případě instalován přístroj pro kontinuální měření zbytkového ozonu. V ideálním případě by měli být systémy kompatibilní a v případě nadlimitních hodnot by měl být generátor automaticky vyřazen z provozu.

Z komerčně nabízených ozonizérů pro zahradní jezírka nelze s klidným svědomím doporučit žádný z nich. U některých zařízení lze hovořit o podvodu, protože žádný ozon nevyrábí.

Výroba ozónu
Výroba ozónu

Pokud chcete v jezírku použít opravdu kvalitní ozonizátor, obraťte se na výrobce dodávající ozonizéry pro použití v aquakultuře nebo vodárenství. V případě Vašeho zájmu Vám nákup a instalaci těchto zařízení rádi zprostředkujeme.

Výroba ozónu
Výroba ozónu
Výroba ozónu

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map