Vzduchování

Vzduchování je podstatnou součástí všech recirkulačních systémů. Důležité je zejména v letních měsících a vždy, když máme v zahradním jezírku nebo odchovné nádrži nedostatek kyslíku.

Základní informace o vzduchování

Vzduchování, aerace či oxygenace je důležitým prvkem v každém dobře fungujícím jezírku. Hlavním smyslem vzduchování je nadlepšení kyslíkové bilance ve vodě, čímž můžeme ovlivnit řadu fyzikálně-chemických, ale i biologických procesů, které se v jezírku odehrávají.

Další významnou funkcí vzduchování je pohyb či míchání vody, čímž zajistíme lepší homogenizaci vody v jezírku. Dobře homogenizovaná voda je lépe filtrována filtrační jednotkou a nevznikají tak tzv. hluchá místa, kde voda neproudí. Správně rozmístěnými vzduchovacími elementy dokonce dokážeme minimalizovat usazování sedimentu v nádrži.

Vzduchování také neustále čeří hladinu, což je podstatné při odrážení slunečních paprsků, které se na vlnkách lámou a odrážejí a nepronikají tolik do vody. Tato funkce vzduchování je významná hlavně v letních měsících u jezírek, které jsou většinu dne na přímém slunci.

Vzduchování pomáhá i v zimním období, kdy zabraňuje zamrznutí vodní hladiny. V zimě je podstatné vzduchovat na mělčině nebo cca 20cm pod hladinou, pokud mělčina v jezírku chybí. Zabráníme tak ochlazování teplejších a hlubších partií jezírka, kde většinou zimují ryby.

Do jezírek, zejména s chovem kaprů Koi, pstruhů nebo candátů, lze dodávat přímo čistý kyslík. Lze jej vyrobit pomocí generátorů nebo jej dodávat z kyslíkové lahve. Výhodu má v tom, že dodáváme pouze kyslík, tedy O2 a ne vzduch, což je směs plynů, v němž je kyslík obsažen pouze z 21%. Zbytek tvoří dusík N2 cca 78% a zbytek další plyny. Hlavně dusík nám může způsobit určité problémy.

Pozor na přesycení prostředí kyslíkem! Není tomu tak dávno, kdy se tvrdilo, že kyslíku ve vodě není nikdy dost. Ze zkušeností však vyplývá, že přesycení vody kyslíkem např. zvyšuje pH. Ryby chované dlouhodobě v přesyceném prostředí jsou daleko choulostivější na pokles kyslíku, při jeho poklesu reagují podobně jako při stresové situaci, ikdyž je reálný obsah kyslíku ve vodě pro daný druh na přijatelné úrovni.

Při dimenzování vzduchování pro běžné zahradní jezírko s průměrným zarybněním cca 0,5-1Kg ryb/m3 lze počítat s údajem cca 5l vzduchu/min/m3 objemu jezírka. Tento údaj je čistě orientační, protože reálné množství rozpuštěného kyslíku ve vodě závisí na mnoha faktorech.

Jsou to zejména: teplota vody, hodnota atmosférického tlaku, salinita a další.

Typy jezírkových aerátorů

Membránová dmychadla

 • nejpoužívanější
 • velice tichá
 • bezolejový provoz
 • minimální údržba
 • dlouhá životnost
 • nízká spotřeba
 • lineární tok vzduchu ve vedení, bez pulzů
 • vysoký výkon
 • přijatelná cena
Membranová dmychadla
Membranová dmychadla

Pístová dmychadla

 • o něco hlučnější než membránová dmychadla
 • bezolejový provoz
 • dlouhá životnost
 • vyšší spotřeba
 • vysoký výkon
 • nízká cena
Pístová dmychadla
Pístová dmychadla

Aerační čerpadla

 • plovoucí nebo ponorná zařízení
 • velký výkon
 • vysoká spotřeba
 • přisávají vzduch a pomocí venturiho trubice nebo obdobného zařízení aplikují vzduch do vody
 • promíchají a prokysličí celý vodní sloupec
 • pro velká jezera a rybí odchovny
Aerační čerpadla
Aerační čerpadla

Venturiho trubice

 • jednoduché zařízení
 • instaluje se na výtlačné potrubí za čerpadlo
 • přisává vzduch a mísí jej s vodou
 • nejlevnější způsob vzduchování za využití už jednou vynaložené energie
Venturiho trubice
Venturiho trubice

Oxygenerátor

 • zařízení na výrobu kyslíku
 • v poslední době již jednoduchá zařízení, pracující na principu rozkladu molekuly vody, kdy vodík odchází do atmosféry a kyslík je rozpuštěn ve vodě
 • vhodné pro zapálené chovatele Koi a profesionální odchovny
Oxygenerátor
Oxygenerátor

Kyslíková lahev

 • kyslík se pouští do vody přímo z tlakové lahve
 • je potřeba použít speciálních vývzdušníků na kyslík
 • využití v havarijních situacích, např. když nejde elektrický proud a nemůžeme vzduchovat
 • běžně se využívá při přepravě a manipulaci s rybami
Kyslíková lahev

Vzduchovací elementy

Využití vzduchovacích elementů je v oblasti jezírek velmi široké. Jsou to konstrukční prvky, které slouží v rozvodech vzduchu k rozptýlení vzduchových bublin do vody. Jsou vyrobeny z různých materiálů, mají různou konstrukci a způsob použití. Při výběru vhodných vzduchovacích elementů vycházíme z faktu, že pro optimální rozpuštění kyslíku ve vodě je potřeba, aby vzduchovací element vytvářel co nejjemnější bublinky, které pomalu stoupají k hladině a vzduchovacímu kompresoru kladl co nejmenší odpor. U kyslíkových vývzdušníků je situace poněkud jiná. Mají velký odpor a vytváří jemnější bublinky.

Typy nejběžnějších vzduchovacích elementů

 • vzduchovací kameny
 • membránové vzduchovací disky a jejich sestavy
 • membránové vzduchovací guly
 • membránové vzduchovací válce
 • vzduchovací hadice
Vzduchovací elementy
Vzduchovací elementy
Vzduchovací elementy
Vzduchovací elementy
Vzduchovací elementy

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map