Způsoby instalace filtrace

Filtrační systém zahradního jezírka lze instalovat různými způsoby, vždy je důležité zhodnotit konkrétní situaci daného jezírka a nalézt nejlepší způsob instalace filtrační technologie z hlediska funkce, obsluhy, pořizovacích a provozních nákladů, požadavků investora a dalších ovlivňujících faktorů.

Základní způsoby instalace jezírkové technologie

Gravitační

 • Filtrační systém je umístěn ve filtrační šachtě, filtrace tvoří s jezírkem spojené nádoby,
 • voda vtéká do filtrace z gul a skimmerů pomocí přívodního potrubí samotíží,
 • voda proteče filtrační jednotkou a pomocí čerpadla, které je instalováno až na konci systému, je čerpána zpět do jezírka,
 • v systému je zařazena UV lampa, dle typu lampy buď na konci systému za čerpadlem, na přívodním potrubí nebo v UV komoře filtrace.
 • Výhodou gravitačního zapojení je jeho jednoduchost, efektivita a ekonomičnost,
 • lze použít nízkotlaká ekonomická, ale výkonná čerpadla,
 • jednotlivé komory filtrace se vzduchují,
 • nevýhodou je nutnost výstavby poměrně velké šachty, která se někdy obtížně zapojuje do kompozice zahrady
 • jako předfiltr lze použít, sedimentační komoru, vortex nebo bubnový filtr.

Gravitační s předřazeným štěrbinovým nebo bubnovým filtrem

 • Filtrační systém je umístěn rovněž ve filtrační šachtě,
 • spojené nádoby s jezírkem tvoří pouze štěrbinový předfiltr (v případě použití Bead filtru jako biologického filtru, rovněž bubnový filtr),
 • voda vtéká do předfiltru z gul a skimmerů pomocí přívodního potrubí samotíží,
 • za předfiltrem je instalováno čerpadlo, které vodu žene do biologického filtru, z kterého voda vytéká do jezírka samospádem, pokud jde o komorový filtr nebo tlakem, pokud je instalován Bead filtr,
 • výtok z komorového filtru může být vrchní nebo spodní, v závislosti na konkrétních podmínkách instalace,
 • UV systém může být instalován na více místech systému v závislosti na použité technologii a typu UV lampy,
 • systém je opět vzduchován v biologické filtraci nebo v jezírku.

Výtlačný

 • Filtrační systém je umístěn na vhodném místě volně na zahradě, lze skrýt za vodopád, za výsadbu, za zahradní stavbu nebo jej do ní přímo umístit,
 • s jezírkem komunikuje pomocí principu spojených nádob pouze čerpadlová jímka, která je umístěna na vhodném místě vedle jezírka a je do ní přivedeno potrubí od gul a skimmerů,
 • v jímce je umístěno čerpadlo, které rozvádí vodu dále do systému,
 • čerpadlo může být instalováno na sucho přímo na vedení nebo je ponořeno ve vodě v jímce,
 • zkušenosti ukazují, že je bezpečnější instalovat čerpadlo mokrou cestou,
 • v systému mohou být zařazeny všechny typy předfiltrů a biologických filtrů a jejich kombinace, ovšem vždy tak, aby byl systém funkční a dával smysl, jednotlivé možnosti popisovat nebudeme, ale v případě Vašeho zájmu je rádi vysvětlíme,
 • ve filtračním systému jsou zařazeny všechna běžná zařízení jako vzduchování, UV lampy apod.,
 • výhodou tohoto způsobu je jednoduchost instalace obslužnosti filtrace a ušetření prostředků za budování šachty,
 • nevýhodou je nutnost vhodného ukrytí filtrace v zahradě.

Prohlédněte si galerii instalací filtračních systémů, které jsme realizovali.

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map