Technologie zahradních jezírek

Filtrační systém včetně všech technologických zařízení je nejdůležitější součástí zahradního jezírka a je třeba věnovat mu náležitou pozornost. Výběr vhodné filtrace do vašeho jezírka rozhodně nepodceňujte. Investice do kvalitní a správně dimenzované filtrace se vám vrátí při pohledu do křišťálově čisté vody, kde se majestátně pohybují zdraví a spokojení Koi kapři.

Většina kvalitních filtračních systémů pracuje na principu mechanicko – biologické filtrace, kdy mechanická část vždy předchází biologické. Tyto části mohou být uloženy v jedné filtrační jednotce nebo odděleně v samostatných modulech.

Mechanická filtrace

Slouží především k zachycení nejhrubších nečistot jako jsou listy, zbytky krmiv, výkaly ryb a ostatní organické či anorganické částice. Účinná mechanická filtrace organických zbytků v systému je velmi důležitá, protože tyto zbytky jsou nositeli živin ( N a P látek),

Podrobné informace

Biologická filtrace

Biologická filtrace je nejdůležitější součást filtračního systému všech zahradních jezírek. Je založena na činnosti bakterií, které jsou schopny z vody poutat a přeměňovat nebezpečné dusíkaté látky pomocí nitrifikačních a denitrifikačních procesů. V omezené míře

Vše o biologických filtracích

Filtrační materiály

Při koupi nebo stavbě biologického filtru se v první řadě zajímejte o filtrační materiály, které jsou použité jako náplně do filtrace. Zejména o to, jaký mají povrch na jednotku objemu a v jakém pořadí jsou ve filtraci řazeny. Platí jednoduché pravidlo: čím větší povrch

Podrobné informace

Způsoby instalace filtrace

Popis způsobů instalace filtrace u zahradních jezírek.

Vše o způsobech instalace filtrace

Čerpadla

Čerpadla jsou základním prvkem filtračního systému každého zahradního jezírka. Zajišťují recirkulaci filtrované vody, pohání vodní prvky, jako jsou potoky, vodopády, fontány, chrliče a další. V systému zahradního jezírka platí, že objem jezírka by měl být přečerpán

Vše o čerpadlech

UV systémy

UV, přesněji však UV-C záření o vlnové délce 253,7 nm, je pomocí UV lamp v zahradních jezírkách využíváno k likvidaci jednobuněčných řas, které tvoří v jezírkách zelené nebo hnědé zákaly vody, částečně také k desinfekci. Jezírková voda je při průchodu UV lampou

Vše o UV systémech

Vzduchování

Vzduchování je podstatnou součástí všech recirkulačních systémů. Důležité je zejména v letních měsících a vždy, když máme v zahradním jezírku nebo odchovné nádrži nedostatek kyslíku.

Vše o vzduchování

Ostatní zařízení

V jezírku a jeho okolí můžeme instalovat zařízení, technologie a systémy, která nám pomohou zefektivnit provoz jezírka, zlepšit podmínky chovu ryb, popřípadě prodloužit koupací sezónu, zpříjemnit obsluhu technologické části, či vytvořit optimální světelnou pohodu v

Vše o ostatních zařízeních

Provoz a údržba filtrace

Každý majitel zahradního jezírka by měl být detailně seznámen s principem, provozem a údržbou filtračního systému. Získá tak přehled o tom, jak jezírko úspěšně provozovat a jak se o něj během roku starat. Pro mnohé uživatele se údržba a neustálé inovace filtračního.

Vše o provozu a údržbě filtrace

Navštivte nás nebo nám zašlete zprávu

Adresa

Star-fish jezírka s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Kompletní kontaktní údaje

;
Map